Web Content Display Web Content Display

Condiții de utilizare

Clauzele și condițiile generale de utilizare ale Monsanto

Bun venit. Acest Site Web este unul din site-urile puse la dispoziție de către Monsanto în întreaga lume, pentru a oferi Vizitatorilor informații, pentru a descrie produsele, serviciile, Conținutul (definit în cele ce urmează) și diferite alte funcționalități, unele dintre ele fiind destinate unor anumite regiuni din lume sau unor linii de produse specifice. Deși Conținutul acelor site-uri poate varia în funcție de site și regiune, aceste Clauze și condiții generale de utilizare (denumite în continuare „Termeni”) se aplică în mod general pentru fiecare site. Utilizarea acestui Site de către dvs. este reglementată prin acești Termeni și prin licențele și permisiunile conținute de aceștia. Acești Termeni reprezintă un contract pentru dvs. ca utilizator cu vârsta de cel puțin 18 ani. Dacă aveți mai puțin de 18 ani, vă rugăm să nu utilizați acest site și serviciile noastre. Un link cu acești Termeni este postat într-un loc cu vizibilitate mare pe Pagina Inițială a acestui Site Web și va fi permanent disponibil pentru a fi verificat de dvs. PRIN UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A ACESTUI SITE VĂ OBLIGAȚI SĂ RESPECTAȚI FIECARE DINTRE TERMENII URMĂTORI ȘI INDICAȚI FAPTUL CĂ ACEȘTIA AU FOST ÎNȚELEȘI DE CĂTRE DVS. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI, NU UTILIZAȚI ACEST SITE. Monsanto, la discreția sa, poate modifica acești Termeni în orice moment dorește, prin postarea noilor Termeni pe acest Site. Prin continuarea utilizării acestui Site, sunteți de acord să respectați orice astfel de modificare; astfel, va trebui să vizitați această pagină periodic pentru a identifica Termenii noi pe care trebuie să îi respectați. În măsura în care unul dintre acești Termeni nu va putea fi aplicat în conformitate cu legile locale ale țării din care este vizualizat Site-ul, acel termen va fi separat de acest acord, iar restul acestui acord va rămâne în vigoare și va produce efecte. Dacă Monsanto nu va exercita sau nu va aplica oricare dintre drepturile sau dispozițiile acestor Termeni, acest fapt nu va constitui o renunțare la aceste drepturi sau dispoziții. În cazul în care acestea există, este strict interzisă vizualizarea acestui Site Web din țările în care Conținutul său este ilegal și va constitui o încălcare a acestor Termeni. Dacă alegeți să accesați acest Site din astfel de locații, o faceți din inițiativă proprie și pe riscul dvs. Sunteți responsabil pentru respectarea legilor locale aplicabile. Nu toate produsele, programele și serviciile descrise pe un site Monsanto sunt disponibile în fiecare țară. Dacă nu sunteți sigur, contactați un reprezentant Monsanto local din zona dvs. pentru a stabili cu exactitate ce servicii și produse sunt disponibile pentru dvs. Persoanele care intenționează să utilizeze un produs Monsanto descris pe acest Site Web trebuie să urmeze instrucțiunile de pe eticheta produsului și să respecte toate legile și reglementările aplicabile în legătură cu acest produs.

Câteva definiții

În cele ce urmează puteți găsi definițiile care explică o parte din terminologia folosită în acești Termeni. • Cuvintele „Dvs.”, „al Dvs.” sau „Utilizator” se referă la corporații sau alte entități economice și la agenții lor, respectiv la persoanele fizice care utilizează acest Site pentru afaceri personale, după caz. • „Monsanto” se referă la Societatea Monsanto și la fiecare filială a sa și la afiliații săi. • „Noi”, „al Nostru” și alte pronume la persoana întâi se referă la Societatea Monsanto. • „Site” înseamnă pagina inițială și toate paginile asociate care pot fi accesate direct prin intermediul paginii inițiale sau prin linkuri adiționale, dar care nu includ site-uri web ale terțelor părți care nu sunt întreținute sau sponsorizate de către Monsanto.

Conformitatea cu legea locală

Aceste servicii sunt oferite în România de către Monsanto Romania SRL 10 Road Bucureşti Nord, O21 Office Building, 5th Floor, Voluntari, Ilfov County VAT: RO7957952 Registration number: J23/1959/2009 Monsanto nu declară faptul că materialele de pe Site sunt adecvate sau disponibile pentru utilizare în toate locațiile de pe glob din care este vizualizat site-ul.

Mărci comerciale

Mărcile comerciale, denumirile comerciale, marca de serviciu a imaginii comerciale și siglele („Mărcile comerciale”) utilizate și afișate pe Site sunt Mărci comerciale înregistrate și neînregistrate ale Monsanto și ale altor entități. Cu excepția cazului în care se prevede altfel pe Site, nimic de pe acest Site nu va fi interpretat în sensul că va acorda, prin relație implicită, prin principiul „nemini licet venire contra factum proprium” (estoppel) sau altfel, o licență sau un drept de a utiliza oricare dintre Mărcile comerciale de pe Site, fără acordul scris al Monsanto sau al oricărei terțe părți care deține Mărcile comerciale. Cu excepția celor indicate în mod expres pe Site, numele Societății Monsanto, sigla Monsanto, sigla DEKALB și nicio altă siglă a companiei Monsanto nu pot fi folosite în nici un fel, inclusiv în reclame sau publicitate referitoare la distribuirea de materiale de pe acest Site, fără acordul prealabil în scris al Monsanto.

Utilizarea Conținutului de pe acest Site de către Dvs.

Textul, Mărcile comerciale, siglele, imaginile, grafica, fișierele video, interfețele vizuale, designul, software-ul, serviciile, funcționalitatea aplicației sau oricare alt instrument media digital, împreună cu organizarea de pe acest site („Conținutul”), toate sunt protejate prin brevet, legea dreptului de autor, legea mărcilor comerciale și alte măsuri de protecție a proprietății intelectuale. Dreptul de autor în ceea ce privește organizarea și componentele întregului material furnizat pe acest Site de către Monsanto, inclusiv, dar fără a se limita la întregul Conținut al Site-ului, este deținut de Monsanto, afiliații săi și/sau licențiatori terți sau de către creatorul original al materialului. Monsanto vă acordă o licență limitată, neexclusivă și netransferabilă pentru utilizarea și afișarea materialelor de pe acest Site, doar în scopuri necomerciale de bună credință asociate cu interacțiunea dvs. cu acest Site. Licența include dreptul de a imprima aceste materiale, dar doar pentru utilizările necomerciale menționate. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, nu aveți dreptul de a licenția, vinde, copia, afișa, reproduce, descărca, distribui, modifica, edita, crea lucrări derivate, a reface prin inginerie inversă, decompila niciun cod, script sau software care formează acest Site, nu aveți dreptul să modificați sau să multiplicați materialele prin nici o metodă, inclusiv, dar fără a se limita la, metodă electronică, mecanică, fotocopiere, înregistrare, sau în alt mod, fără acordul prealabil în scris al companiei Monsanto sau al deținătorului dreptului de autor. Licența expiră în mod automat, fără notificare, dacă încălcați oricare dintre acești Termeni. La expirarea licenței, trebuie să distrugeți orice material descărcat sau imprimat obținut de pe acest Site. Monsanto își rezervă toate celelalte drepturi care nu sunt în mod expres acordate de către această Licență. Orice utilizare de către dvs. a Conținutului în alte scopuri decât cele private, necomerciale sau, în cazul utilizatorilor plătitori pentru uzul profesional intern, este strict interzisă. Limitarea precedentă nu se aplică pentru fișele tehnice cu date de siguranță (Material Safety Data Sheets, MSDS) sau pentru etichetele produselor care pot fi furnizate pe Site și care sunt destinate reproducerii și utilizării.

Informații confidențiale sau protejate de dreptul de proprietate

Monsanto se străduiește să ofere accesul publicului larg la informații despre produsele și serviciile sale. În acest sens, intenția Monsanto nu este de a renunța la nici un drept de proprietate intelectuală, inclusiv, dar fără a se limita la secretele comerciale pe care Monsanto le deține ca informații pentru acest Site, în conformitate cu legislația aplicabilă. Monsanto a instituit politici și proceduri care au ca scop prevenirea dezvăluirii pe acest site a informațiilor pe care Monsanto le consideră confidențiale sau secrete comerciale protejate de dreptul de proprietate. Cu toate acestea, dacă în orice moment obțineți de pe acest Site informații confidențiale sau secrete comerciale protejate de dreptul de proprietate, care au fost neintenționat dezvăluite de către Monsanto, vă obligați să acționați cu bună credință și să recunoașteți și să respectați confidențialitatea acestor informații și vă obligați să nu păstrați, utilizați sau să dezvăluiți altcuiva nicio informație confidențială și niciun secret comercial pe care l-ați putea obține de pe acest Site, iar după ce ați notificat Monsanto despre acest lucru, vă obligați să distrugeți orice copie a informațiilor, în orice formă, care se află în posesia dvs.

Înregistrarea, numele de utilizator și parolele

Acest Site vă permite înregistrarea pentru utilizarea serviciilor noastre, prind adoptarea unui Nume de utilizator și a unei Parole, pentru a putea accesa opțiunile acestui Site, și: • vă obligați să utilizați Site-ul doar în scopuri legale; • atunci când vă înregistrați pentru a primi un Nume de utilizator, vă angajați să folosiți doar informații exacte și adevărate despre dvs. și toate celelalte date de care are nevoie Monsanto pentru a vă oferi serviciile, cum ar fi informații despre lot, câmp, zona geografică, și nu veți imita altă persoană sau nu vă veți asuma o identitate falsă; • sunteți de acord să ne anunțați imediat în legătură cu utilizarea neautorizată a Parolei dvs., a Numelui de utilizator sau al Site-ului, sau în legătură cu oricare altă breșă de securitate. (Trimiteți-ne notificarea prin intermediul secțiunii Contact a acestui Site); • vă obligați să nu dați Numele de utilizator sau Parola dvs. altei persoane; • vă obligați să vă asumați și să suportați întreaga responsabilitate pentru toate riscurile care reies din utilizarea Site-ului de către dvs. sau oricare altă persoană care utilizează Numele de utilizator sau Parola dvs; • Monsanto își rezervă dreptul ca, în orice moment și la discreția sa, să modifice sau să oprească Site-ul, să modifice sau să anuleze orice informație sau alt Conținut disponibile pe Site, să anuleze Parola dvs. și Numele de utilizator și să oprească utilizarea Site-ului și/sau a serviciilor de către dvs., din orice motiv sau fără motiv. Sunteți responsabil pentru toate prejudiciile directe sau indirecte și răspunzător pentru toate activitățile desfășurate pe acest Site care pot fi conectate sau care duc spre Numele dvs. de utilizator sau parola dvs.

Serviciile oferite și Perioada de probă

După înregistrare și acceptarea acestor Termeni, veți putea să vă autentificați în contul dvs. și să primiți sugestiile noastre în legătură cu recomandările privind densitatea semințelor pentru hibrizii DEKALB® selectați, precum și să monitorizați hărțile dvs. utilizând hărțile de monitorizare a sănătății câmpului agricol. a. Funcționalitățile recomandate pentru densitatea semințelor: Serviciul sugerează utilizatorului densitatea recomandată a semințelor, adaptată mediului de producție și tipului de sol. Rezultatele prezentate reprezintă o estimare fără caracter obligatoriu, bazată pe datele interne, și poate varia în baza creșterii locale, a solului sau a condițiilor meteo. Monsanto vă oferă acest serviciu de recomandare a densității semințelor DEKALB cu titlu gratuit pentru anul calendaristic 2018. b. Serviciile asociate cu hărțile de monitorizare a sănătății câmpului agricol: Modelul nostru procesează datele oferite de imaginile obișnuite din satelit ale câmpurilor dvs. agricole pentru a vă ajuta să monitorizați sănătatea recoltei de pe terenurile dvs. Puteți accesa aceste sugestii și informații fără caracter obligatoriu, accesând pagina dvs. de utilizator de pe site-ul nostru. Serviciul nostru este oferit în majoritatea regiunilor în perioada cuprinsă între 1 aprilie și 31 octombrie. Monsanto vă poate permite să utilizați Serviciile asociate cu hărțile de monitorizare a sănătății câmpului agricol cu titlu gratuit („Perioada de probă”). Perioada de probă începe odată cu data înregistrării și durează până la 31 octombrie din anul calendaristic în care a început, după care va expira. Monsanto poate anula Perioada de probă în orice moment, caz în care veți fi informat cu privire la această decizie pe adresa de e-mail oferită în procesul de înregistrare. Perioada de probă este disponibilă pentru toți utilizatorii în anul calendaristic 2018.

Tranzacții

Pentru Site-urile Monsanto care permit plasarea comenzilor sau efectuarea în alt mod de tranzacții cu Monsanto, pot fi aplicabile clauze și condiții suplimentare pentru furnizorii noștri terți de servicii, cu care colaborăm pentru a facilita astfel de tranzacții. Astfel de terțe părți la aceste tranzacții pot avea termenii adiționali afișați pe paginile web sau pe linkuri care să vă permit să realizați o astfel de tranzacție și să încheiați tranzacțiile. Vă rugăm să consultați cu atenție politicile, practicile și regulile terțelor părți și să vă asigurați că le-ați înțeles înainte să vă angajați în orice tranzacție. Plângerile, reclamațiile, problemele sau întrebările legate de produsele terțelor părți trebuie direcționate către părțile terțe. Statele Unite, Uniunea Europeană, Elveția și alte guverne reglementează importul și exportul de produse și informații. Vă obligați ca, în măsura în care aceste legi se aplică dvs. sau tranzacțiilor pe care dvs. doriți să le efectuați cu Monsanto, să respectați toate aceste legi și reglementări ale importului și exportului și să nu importați, exportați sau reexportați produse sau servicii achiziționate sau vândute prin intermediul Site-ului către țări sau persoane interzise în temeiul legilor aplicabile de control al importului și exportului. Prin inițierea unei tranzacții cu Monsanto prin intermediul acestui Site, declarați că nu proveniți dintr-o țară în care acest import/export este interzis sau că nu sunteți o persoană sau entitate pentru care acest import/export este interzis. Sunteți responsabil pentru respectarea legilor din jurisdicția dvs. locală cu privire la import, export și reexport.

Utilizări acceptate ale Site-ului

Vi se interzice în mod expres utilizarea Site-ului nostru sau a Conținutului: (a) în orice scop ilegal; (b) pentru a solicita altora să comită acțiuni ilegale sau să participe la acțiuni ilegale; (c) pentru încălcarea oricăror reglementări, reguli, legi internaționale, federale sau de stat sau a ordonanțelor locale; (d) pentru a abuza sau încălca drepturile noastre de proprietate intelectuală sau drepturile de proprietate intelectuală ale altora; (e) pentru a hărțui, abuza, insulta, prejudicia, defăima, calomnia, discredita, intimida sau discrimina datorită genului, orientării sexuale, religiei, etniei, rasei, vârstei, originii naționale sau a handicapului; (f) pentru a trimite informații false sau eronate; (g) pentru încărcarea sau transmiterea de viruși sau coduri dăunătoare care vor fi sau pot fi folosite în orice mod care va afecta funcționalitatea și operarea Site-urilor noastre, a altor site-uri web sau a internetului; (h) pentru a colecta sau urmări informațiile personale ale altor persoane; (i) pentru a trimite mesaje spam, pentru a face phishing (înșelăciune electronică), pentru a face pharming (fraudă de redirecționare a traficului web), pentru a pretexta, pentru a utiliza roboți (spiders), web crawlers, pentru a crea linkuri spre pagini secundare sau a folosi tehnici de scraping; (j) pentru orice scop obscen sau imoral; (k) pentru orice mijloace care nu au fost considerate inițial ca având utilizare corespunzătoare de către Monsanto sau (l) pentru a interfera cu sau evita opțiunile de securitate pentru site-urile noastre web, pentru alte website-uri sau internet. Ne rezervăm dreptul de a întrerupe utilizarea de către dvs. a Site-ului nostru Web pentru utilizări interzise.

Confidențialitatea dvs.

În măsura în care acest Site colectează Informații Personale despre dvs., utilizarea de către noi a acelor informații se face sub rezerva Politicii de Confidențialitate Monsanto, care poate fi consultată pe http://www.monsantoglobal.com/global/uk/privacy-policy/pages/monsanto-politica-privind-protectia-vietii-private.aspx

Conectarea prin linkuri către acest Site și de pe acesta

Oricine se conectează prin linkuri cu Site-uri trebuie să respecte toate legile aplicabile. Un site care se conectează prin linkuri la Site-ul Monsanto: (a) se poate conecta prin linkuri, dar fără a reproduce Conținutul acestui Site; (b) nu poate crea un browser sau un mediu de frontieră în jurul Conținutului de pe Site; (c) nu poate insinua că Monsanto îl susține sau că îi susține produsele; (d) nu poate prezenta în mod înșelător relația sa cu Monsanto; (e) nu poate prezenta informații false despre produsele sau serviciile Monsanto; (f) nu poate utiliza Mărcile comerciale ale Monsanto fără acordul expres în scris; și (g) nu poate avea un Conținut care ar putea fi interpretat ca fiind dezagreabil, ofensator sau controversat și trebuie să aibă un Conținut care este adecvat pentru toate grupele de vârstă. Societatea Monsanto nu controlează și nu este responsabilă pentru Conținutul Site-urilor terțelor părți (care nu aparțin companiei Monsanto), conectate la acest Site și nu este responsabilă pentru nicio schimbare sau actualizare a site-urilor terțelor părți. Monsanto vă oferă aceste linkuri doar ca un ajutor, iar includerea unui link nu implică susținerea de către Monsanto a acestui Site.

Renunțarea la Garanții

CONȚINUTUL ACESTUI SITE ESTE OFERIT „CA ATARE” ȘI „CU TOATE DEFECTELE”. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, MONSANTO NU FORMULEAZĂ NICI O GARANȚIE SAU DECLARAȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, CU PRIVIRE LA UTILIZAREA, DISPONIBILITATEA, CONȚINUTUL, ACURATEȚEA, PERTINENȚA SAU PERFORMANȚA ACESTUI SITE. CA UTILIZATOR, VĂ ASUMAȚI TOATE RISCURILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PENTRU UTILIZAREA SAU NEUTILIZAREA ACESTUI SITE, IAR MONSANTO NU FORMULEAZĂ NICI O DECLARAȚIE CONFORM CĂREIA CONȚINUTUL AFIȘAT SAU DESCĂRCAT DE PE ACEST SITE ESTE COMPATIBIL CU COMPUTERUL DVS. SAU NU CONȚINE ERORI SAU VIRUȘI. NICI UN ANGAJAT, AGENT SAU REPREZENTANT AL MONSANTO NU ESTE AUTORIZAT SĂ MODIFICE SAU SĂ RECTIFICE ACEASTĂ GARANȚIE. ÎN MĂSURA ÎN CARE ESTE PERMIS DE LEGEA EXISTENTĂ: MONSANTO NEAGĂ TOATE CELELALTE GARANȚII, EXPRIMATE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SITE-UL ȘI CONȚINUTUL ACESTUIA. UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA PREJUDICIILOR ACCIDENTALE SAU SECUNDARE, SAU LIMITAREA DURATEI GARANȚIEI IMPLICITE, ASTFEL CĂ ESTE POSIBIL CA LIMITĂRILE SAU EXCLUDERILE DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS. MONSANTO ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA SAU A ELIMINA CONȚINUTUL SITE-ULUI, SAU DE A SUSPENDA SAU A OPRI UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. ÎN ORICE MOD, ÎN ORICE MOMENT, PENTRU ORICE MOTIV, FĂRĂ O NOTIFICARE SCRISĂ, IAR MONSANTO NU VA FI RESPONSABILĂ ÎN NICI UN FEL PENTRU CONSECINȚELE ACESTEI ACȚIUNI. VĂ RUGĂM SĂ AVEȚI ÎN VEDERE FAPTUL CĂ ACEST SITE POATE INCLUDE INFORMAȚII LEGATE DE SOCIETATEA NOASTRĂ, DE SERVICIILE OFERITE ȘI DE AȘTEPTĂRILE NOASTRE PENTRU VIITOR. ACESTE INFORMAȚII SUNT DE ACTUALITATE ATUNCI CÂND SUNT POSTATE; CU TOATE ACESTEA, MONSANTO NU SE OBLIGĂ SĂ ACTUALIZEZE SAU SĂ REVIZUIASCĂ INFORMAȚIILE, CONȚINUTUL SAU SERVICIILE ÎN BAZA NOILOR INFORMAȚII SAU A ALTOR EVOLUȚII. ÎN PLUS, DEȘI INFORMAȚIILE DE PE ACEST SITE SUNT PREZENTATE CU BUNĂ CREDINȚĂ ȘI SUNT CONSIDERATE CORECTE, MONSANTO NU FACE NICI O DECLARAȚIE ȘI NU DĂ NICI O GARANȚIE ÎN LEGĂTURĂ CU CARACTERUL COMPLET SAU ACURATEȚEA INFORMAȚIILOR SAU A ORICĂROR SITE-URI CONECTATE PRIN LINKURI LA ACEST SITE. O ANUMITĂ PARTE DIN CONȚINUTUL ACESTUI SITE SE AFLĂ ÎN PROPRIETATEA TERȚELOR PĂRȚI, FIIND UTILIZATĂ CU ACORDUL LOR. OPINIILE EXPRIMATE DE CĂTRE TERȚELE PĂRȚI NU REFLECTĂ NEAPĂRAT OPINIILE SOCIETĂȚII MONSANTO. UTILIZAREA „MODULELOR COOKIE” ȘI A TEHNOLOGIILOR DE URMĂRIRE (TRACKING). MONSANTO, IMPREUNĂ CU FURNIZORII SĂI DE SERVICII, UTILIZEAZĂ PRACTICILE ȘI METODELE SPECIFICE DOMENIULUI, INCLUSIV MODULE COOKIE ȘI ALTE TEHNOLOGII DE TRACKING, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, FIȘIERE GIF TRANSPARENTE, BALIZE WEB, ADRESELE IP, FIȘIERE JURNAL ETC. („TEHNOLOGII DE URMĂRIRE WEB”), PENTRU A PERMITE SOCIETĂȚII MONSANTO SĂ VERIFICE VIZITATORII ȘI PAGINILE PE CARE UN UTILIZATOR LE VIZITEAZĂ ÎN TIMPUL FIECĂREI SESIUNI. MONSANTO POATE CORELA INFORMAȚIILE ADUNATE FOLOSIND TEHNOLOGIILE DE URMĂRIRE WEB CU INFORMAȚIILE CU CARACTER PERSONAL. Renunțarea la garanțiile de mai sus nu se aplică pentru garanția produselor prezentate pe etichetele care pot fi afișate pe Site. Pentru aceste produse, garanția, în cazul în care există, prezentată pe astfel de etichete controlează răspunderea Monsanto pentru acest produs.

Limitarea răspunderii Societății Monsanto

PRIN UTILIZAREA ACESTUI SITE, CONFIRMAȚI: (1) CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A ACESTUI SITE SE FACE PE RISCUL DVS.; (2) CĂ VĂ ASUMAȚI ÎNTREAGA RESPONSABILITATE PENTRU TOATE COSTURILE ASOCIATE CU TOATE SERVICIILE NECESARE SAU REPARAȚIILE ORICĂRUI ECHIPAMENT PE CARE ÎL FOLOSIȚI PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE; (3) CĂ, ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, MONSANTO NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU PREJUDICIILE DE ORICE FEL LEGATE DE UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE UTILIZARE A ACESTUI SITE, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, EȘECUL DE EXECUȚIE, ERORILE, OMISIUNILE, ÎNTRERUPERILE, VIRUȘII SAU DEFECTAREA REȚELEI SAU A INTERNETULUI, SAU INCLUZÂND FĂRĂ LIMITARE PREJUDICIILE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, ACCIDENTALE, SPECIALE, DAUNELE COMPENSATORII SAU SECUNDARE, PIERDERILE DE PROFIT ȘI/SAU PIERDEREA SAU DETERIORAREA DATELOR SAU BUNURILOR, INDIFERENT DACĂ RĂSPUNDEREA PRETINSĂ SE ÎNTEMEIAZĂ PE CONTRACT, RĂSPUNDERE DELICTUALĂ CIVILĂ, NEGLIJENȚĂ, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ALTĂ DOCTRINĂ, CHIAR DACĂ MONSANTO A FOST INFORMATĂ DESPRE POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTOR PREJUDICII, ȘI (4) MONSANTO NU GARANTEAZĂ CĂ SERVICIILE NOASTRE VOR INDEPLINI CERINȚELE DVS., SAU CĂ SERVICIILE VOR FI NEÎNTRERUPTE, FURNIZATE LA TIMP, SIGURE SAU LIPSITE DE ERORI; (5) CĂ, ÎN ORICE CAZ, MONSANTO NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NERESPECTAREA OBLIGAȚIILOR SALE DIN CADRUL ACESTOR TERMENI, DACĂ ESTE IMPIEDICATĂ SAU ÎNTÂRZIE ÎN ÎNDEPLINIREA ACELOR OBLIGAȚII DIN CAUZA UNUI EVENIMENT DE FORȚĂ MAJORĂ, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, CUTREMUR, INUNDAȚIE, INCENDIU SAU ALTE DEZASTRE NATURALE, GREVE SAU CONFLICTE DE MUNCĂ SAU LIPSA ÎNDELUNGATĂ A ENERGIEI ELECTRICE. DACĂ UTILIZAREA ACESTUI SITE DE CĂTRE DVS. ARE CA REZULTAT NEVOIA DE ÎNTREȚINERE, REPARARE SAU CORECTARE A ECHIPAMENTULUI SAU A DATELOR UTILIZATE, VĂ ASUMAȚI COSTURILE PENTRU ACESTEA. SUNTEȚI DE ACORD ÎN TOTALITATE ȘI ACCEPTAȚI FAPTUL CĂ ORICE SERVICIU OFERIT DE CĂTRE MONSANTO REPREZINTĂ O ESTIMARE ȘI O SUGESTIE FĂRĂ UN CARACTER OBLIGATORIU, BAZATE PE DIFERITE ELEMENTE CUM AR FI DATELE INTERNE DE TESTARE, IMAGINILE DIN SATELIT, DATELE STAȚIILOR METEO, INTRĂRILE DATELOR FERMIERILOR ȘI ALGORITMI. TOATE INFORMAȚIILE OFERITE DE CĂTRE MONSANTO, ANGAJAȚII ȘI AGENȚII SĂI SUNT OFERITE CU BUNĂ CREDINȚĂ, DAR NU TREBUIE CONSIDERATE UN SUBSTITUT PENTRU MONITORIZAREA TERENULUI ȘI PRACTICILE STANDARD. REZULTATELE INDIVIDUALE ȘI EXECUȚIA POT VARIA ÎN FUNCȚIE DE LOCAȚIE ȘI DE LA AN LA AN, DIN MOMENT CE CREȘTEREA LOCALĂ, SOLUL ȘI CONDIȚIILE METEO POT FI DIFERITE. ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, SERVICIUL NOSTRU ESTE OFERIT CA ATARE, FĂRĂ GARANȚII DE NICIUN FEL, IAR MONSANTO NU ACCEPTĂ NICIO RĂSPUNDERE, NICI EXPRESĂ, NICI IMPLICITĂ, CARE DECURGE DIN UTILIZAREA PROIECTULUI AQUATEK SAU A ORICĂRUI ALT SERVICIU SAU DIN ORICE EROARE, INEXACTITATE SAU OMISIUNE DIN REZULTATELE SALE, DIN SUGESTIILE SAU DATELE FURNIZATE. UTILIZAREA ACESTUI SERVICIU SE FACE PE RISCUL UTILIZATORULUI ȘI ÎN NICI UN CAZ MOSANTO SAU AFILIAȚII SĂI NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU NICIO PIERDERE ȘI NICIUN PREJUDICIU LEGATE DE UTILIZAREA SERVICIULUI NOSTRU. ÎN ORICE CAZ, RĂSPUNDEREA MONSANTO CU PRIVIRE LA ORICE PREJUDICIU CARE APARE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACEST SITE ȘI/SAU SERVICIILE NOASTRE (FIE ÎN TEMEIUL CONTRACTULUI, FIE AL RĂSPUNDERII DELICTUALE CIVILE, FIE AL ALTEI DOCTRINE PRIVIND IZVOARELE RĂSPUNDERII) NU TREBUIE SĂ DEPĂȘEASCĂ SUMA TOTALĂ PE CARE AȚI PLĂTIT-O PENTRU SERVICIU ÎN CELE 12 LUNI DINAINTEA PREJUDICIULUI. MONSANTO POATE FACE SCHIMBĂRI SAU POATE OPRI ORICE CONȚINUT AL SERVICIILOR OFERITE PE ACEST SITE WEB, ÎN ORICE MOMENT ȘI FĂRĂ NOTIFICARE ÎN PREALABIL. UNELE STATE SAU ȚĂRI NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA PREJUDICIILOR ACCIDENTALE SAU SECUNDARE; ÎN CONSECINȚĂ, ESTE POSIBIL CA LIMITĂRILE SAU EXCLUDERILE DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS.

Obligația dvs. de despăgubire

Vă obligați să apărați, să despăgubiți și să exonerați de răspundere Societatea Monsanto, afiliații săi și directorii, funcționarii, angajații și mandatarii acestora, împotriva oricăror daune, pretenții și cheltuieli, incluzând onorariile avocaților, rezultate din utilizarea de către dvs. a acestui Site sau folosirea incorectă a oricărei informații luate de pe Site sau transmiterea de către dvs. de informații, date, materiale sau Conținut pe Site.

Declinarea responsabilității pentru declarațiile anticipative

Anumite declarații conținute de acest Site sunt „declarații anticipative”, cum ar fi declarațiile companiei cu privire la rezultatele financiare anticipate, la performanța curentă și viitoare a produsului, la aprobările de reglementare, planurile de afaceri și financiare și alte date fără caracter istoric. Aceste declarații se bazează pe așteptări curente și informații curente disponibile. Cu toate acestea, din moment ce aceste declarații se bazează pe factori care implică riscuri și incertitudini, performanța reală a companiei și rezultatele pot diferi semnificativ de cele descrise sau sugerate de aceste declarații anticipative. Factorii care ar putea cauza sau contribui la aceste diferențe includ, printre altele: concurența; incidentele legate de protecția proprietății intelectuale, probleme de reglementare, acceptarea publică a produselor biotehnologice; succesul cercetării și dezvoltării; litigiile; evoluțiile privind operațiunile din străinătate; achiziții; prețurile materiilor prime; reglementările care afectează producția; stocurile; abilitatea companiei de a obține finanțare și plata pentru produsele pe care le vinde; vremea, dezastre naturale și accidente; orice alte riscuri și factori detaliați în cea mai recentă înregistrare periodică a societății la Comisia pentru valori mobiliare și burse de valori din S.U.A. (Securities and Exchange Commission, SEC). Nu trebuie acordată o încredere excesivă acestor declarații anticipative, care sunt actuale numai la data postării lor pe acest Site. Monsanto neagă orice intenție sau obligație actuală de a actualiza aceste declarații anticipative sau oricare dintre factorii care pot afecta rezultatele efective.

Anunțurile care pot apărea pe Site

Dacă apare pe site un anunț pentru un produs sau serviciu furnizat de altcineva în afară de Monsanto, Monsanto nu promovează, nu justifică și nu garantează niciun produs sau serviciu și nu va face parte și nu va monitoriza în nici un mod nicio tranzacție între dvs. și terțele părți care furnizează produse și servicii. În cazul achiziționării unui produs sau a unui serviciu prin orice metodă sau în orice împrejurare, va trebui să vă utilizați propriul discernământ și să fiți precauți atunci când e cazul.

Atunci când vizitatorii postează pe Site-ul Monsanto

Dacă acest Site vă permite să postați sau să încărcați comentarii sau orice alt Conținut pe Site, atunci următorii termeni suplimentari se aplică utilizării dvs. și sunt astfel acceptați de către dvs. Înțelegeți că toate informațiile, Conținutul, textul, datele, mesajele sau alte materiale, atât postate pe site, cât și transmise în privat („Material(e)”) constituie responsabilitatea persoanei de la care a provenit Materialul. Sunteți responsabil(ă) pentru tot Materialul pe care îl postați, îl transmiteți sau pe care îl puneți la dispoziție pe Site sau pentru alții. Înțelegeți și sunteți de acord că trebuie să evaluați și să suportați riscurile asociate cu utilizarea oricărui Material, inclusiv deciziile întemeiate pe caracterul exact sau complet al Materialului. Monsanto nu controlează acest Material și deci nu garantează acuratețea, integritatea sau calitatea acestui Material. Monsanto nu va fi răspunzătoare în nici un fel pentru niciun Material, inclusiv dar fără a se limita la erori sau omisiuni ale Materialului, nici pentru pierderi sau prejudicii de orice fel provocate ca rezultat al folosirii Materialului postat, transmis sau pus la dispoziție pe Site în alt mod. Deși Monsanto nu revizuiește și nu poate revizui fiecare comunicare sau informație postată sau transmisă de dvs. sau alte persoane pe Site sau către alte persoane și nu este responsabilă pentru conținutul acestor mesaje, Monsanto își rezervă dreptul de a șterge, muta sau edita Materialul pe care, în opinia sa, îl consideră în afara Conținutului care este acceptabil pentru afișarea pe Site, abuziv, defăimător, obscen sau încalcă drepturile de autor sau legile mărcilor comerciale, sau este inacceptabil în alt mod. Vă obligați să nu utilizați Materialul pentru: • a încărca, a distribui sau a publica în alt mod vreun material calomniator, defăimător, obscen, care incită la ură, pornografic, abuziv, ilegal, amenințător sau care ridică alte obiecții; • a încărca sau distribui fișiere care conțin viruși, viermi, fișiere corupte sau alte programe software sau programe similare care pot dăuna funcționării unui alt computer sau proprietății unei alte persoane; • a hărțui, a urmări, a amenința sau pentru a încălca în alt mod drepturile legale (inclusiv dreptul la confidențialitate și dreptul la publicitate) ale altor persoane; • a transmite sau a pune la dispoziție în alt mod orice Material pe care nu aveți dreptul de a-l pune la dispoziție în temeiul unei legi sau al unor relații contractuale sau fiduciare; • a posta Materiale care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane (incluzând dar fără a se limita la drepturile de autor, secretele comerciale, mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate); • a încălca în mod intenționat sau neintenționat orice lege locală, de stat, națională sau internațională aplicabilă, incluzând dar fără a se limita la reglementările promulgate de Comisia pentru valori mobiliare și burse de valori din S.U.A; • a transmite sau a pune la dispoziție în alt mod orice anunț nesolicitat sau neautorizat, Materiale promoționale sau orice altă formă de solicitare; și • a distribui sau a publica în alt mod orice material care conține solicitări de fonduri, reclame sau solicitarea de bunuri sau servicii. Înțelegeți și sunteți de acord că Monsanto poate face public orice Material, la fel și sursa sau deținătorul Materialului, dacă îi este cerut acest lucru de către lege sau de un proces legal, pentru a aplica dispozițiile acestor Termeni sau pentru a proteja drepturile Societății Monsanto, ale clienților săi și/sau ale Vizitatorilor Site-ului.

Drepturile Societății Monsanto în legătură cu Materialele trimise pe Site

Dacă nu se specifică altfel de către Dvs., orice Material pe care îl transmiteți sau pe care îl puneți la dispoziție în alt fel pe Site va fi în conformitate cu acești Termeni și nu este confidențial sau protejat prin drepturi de proprietate (cu excepția datelor cu caracter personal furnizate). Prin depunerea de Materiale pe acest Site, declarați că dețineți sau aveți drepturi și permisiuni negrevate, transferabile, incluzând, fără limitare, dreptul de publicitate și drepturile de a dezvălui informații de identificare personală și acordați automat pentru Monsanto și afiliații săi o licență globală, scutită de redevențe, perpetuă, irevocabilă, neexclusivă de a face, vinde, utiliza, reproduce, publica, crea lucrări derivate, executa, afișa, distribui, importa și transmite acest Material și produsele încorporate în acest Material (în întregime sau parțial) în orice formă, pe orice suport sau tehnologie, cunoscut(ă) acum sau dezvoltată mai târziu, pe întreaga durată a oricăror drepturi de proprietate intelectuală care ar putea exista într-un astfel de Material cu orice scop, și să publice numele proprietarului în legătură cu acestea, sau să utilizeze Materialele pentru orice scop legal, incluzând, fără limitare dreptul de a sublicenția Materialele către terțe părți pentru utilizări sau scopuri legale. Dacă Materialele dvs. conțin fotografii sau imagini digitale sau video care reprezintă o persoană(e), inclusiv copil/copii sub vârsta majoratului în țara lor de rezidență, se consideră că dvs., in conformitate cu legea aplicabilă, inclusiv legea de protecție a datelor și a drepturilor de autor, aveți permisiunea scrisă de la persoana(ele) în cauză sau de la părintele copilului sau tutorele său pentru a furniza fotografii, imagini digitale sau video. Garantați că aveți drepturile necesare pentru a acorda licențele descrise în acești Termeni.

Procedura de reclamare a încălcării drepturilor de autor

Notificările de solicitare a încălcării drepturilor de autor trebuie trimise agentului desemnat al acestui Site. ÎNTREBĂRILE FĂRĂ RELEVANȚĂ SAU CARE NU SUNT CONFORME CU URMĂTOAREA PROCEDURĂ NU VOR PRIMI NICIUN RĂSPUNS. Monsanto respectă proprietatea intelectuală a celorlalți și îi rugăm pe vizitatorii noștri să procedeze la fel. Monsanto va procesa și investiga notificările despre o presupusă încălcare și va lua măsurile corespunzătoare în conformitate cu legile proprietății intelectuale aplicabile. La primirea oricărei notificări, Monsanto va acționa pentru a șterge sau dezactiva accesul la orice material care încalcă drepturile sau este subiectul unei activități care încalcă drepturile și va elimina sau dezactiva accesul la orice referință sau link către materialul sau activitatea despre care se constată că încalcă drepturile. Dacă considerați că munca dvs. a fost copiată într-un mod care încalcă legea drepturilor de autor, vă rugăm să oferiți Societății Monsanto următoarele informații. Țineți cont că, pentru a fi luată în considerare, notificarea trebuie să conțină TOATE cele de mai jos: 1. O semnătură fizică sau electronică a persoanei autorizate să acționeze în numele proprietarului unui drept de autor exclusiv despre care se presupune că a fost încălcat; 2. O descriere a lucrării protejate de drepturi de autor despre care susțineți că au fost încălcate; 3. O descriere, dacă este posibil, a adresei IP de unde a fost încărcat pe Site materialul despre care susțineți că încalcă drepturile de autor; 4. Adresa dvs., numărul de telefon și adresa de e-mail și alte informații suficiente, în măsură rezonabilă, pentru a permite Societății Monsanto să vă contacteze; 5. O declarație făcută de dvs. conform căreia aveți convingerea de bună credință că utilizarea contestată nu este autorizată de deținătorul drepturilor de autor, de agentul său sau de lege; 6. O declarație făcută de dvs., făcută sub sancțiunea sperjurului, că informațiile din notificarea dvs. sunt exacte și că sunteți deținătorul drepturilor de autor sau sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului unui drept exclusiv despre care se presupune că a fost încălcat. Notificările despre pretinsa încălcare a drepturilor de autor trebuie direcționate către: Monsanto Romania SRL 10 Road Bucureşti Nord, O21 Office Building, 5th Floor, Voluntari, Ilfov County VAT: RO7957952 Registration number: J23/1959/2009 Pe mail: webguru@monsanto.com

Scutire

TOȚI UTILIZATORII SITE-URILOR NOASTRE ACCEPTĂ ȘI SUNT DE ACORD CĂ MONSANTO CA PARTE DESPĂGUBITĂ ESTE SCUTITĂ, ACHITATĂ ȘI EXONERATĂ DE ORICE RĂSPUNDERE CARE DECURGE DIN PRETENȚIILE UNEI TERȚE PĂRȚI ÎN LEGĂTURĂ CU SITE-URILE, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, UCIDERE DIN CULPĂ ȘI VĂTĂMARE CORPORALĂ, PREJUDICII FINANCIARE, COSTURI EFECTIVE ȘI CHELTUIELI DE JUDECATĂ, ONORARIUL AVOCATULUI, PREJUDICII MATERIALE SAU PREJUDICII ADUSE REPUTAȚIEI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA CALOMNIE, DEFĂIMARE, DREPTUL LA PUBLICITATE ȘI INVADAREA INTIMITĂȚII. MONSANTO ÎȘI REZERVĂ DREPTUL LA MĂSURILE REPARATORII OFERITE DE LEGE SAU ÎN ECHITATE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE FRAUDA SAU ACTIVITATEA ILEGALĂ ASOCIATĂ CU UTILIZAREA WEBSITE-URILOR NOASTRE.

Asistență

Vă rugăm să ne contactați la support@smart.dekalb.co.uk dacă aveți nevoie de asistență.

Încetarea contractului

Monsanto poate rezilia acești Termeni în orice moment și poate face acest lucru imediat, fără notificare; în consecință, poate refuza sau opri accesul dvs. la Site-uri, dacă, în opinia Societății Monsanto, nu respectați vreuna dintre prevederile acestor Termeni. Sunteți de acord că Monsanto vă poate închide contul (sau oricare parte a acestuia) în orice moment și pentru orice motiv sau fără motiv. În plus, Monsanto își rezervă dreptul de a întrerupe oricare parte a serviciului său inclus pe acest site web fără o notificare în prealabil. În limita maximă permisă de legea aplicabilă, acceptați că Monsanto nu va fi răspunzătoare față de dvs. sau de o terță parte pentru întreruperea și încheierea serviciului și/sau închiderea contului dvs. Nu puteți dispune încetarea serviciului plătit înaintea terminării perioadei pentru care ați plătit deja.

Alegerea legii și a forului

Acești Termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile din România, indiferent de norma conflictuală. Toate litigiile care decurg din sau în legătură cu Site-urile noastre sau Termenii noștri vor fi soluționate de instanțele din București, care vor avea competență materială și teritorială exclusivă.

Transmiterea notificărilor și consimțământul pentru comunicările electronice

Vă dați consimțământul să primiți de la noi comunicări prin metode electronice. Vom comunica cu dvs. pe e-mail sau prin postarea notificărilor pe Site-urile noastre. Sunteți de acord că toate acordurile, notificările, dezvăluirile sau alte comunicări pe care vi le furnizăm electronic satisfac orice cerință legală conform căreia astfel de comunicări trebuie semnate în scris.

Unicitatea acordului

Dispozițiile și condițiile acestor Termeni constituie întregul acord între dvs. și Monsanto legat de utilizarea Site-ului și înlocuiește toate acordurile și înțelegerile anterioare care nu au fost incluse în acești Termeni. Acești Termeni sunt valabili începând cu data intrării în vigoare. Continuarea utilizării Site-ului de către dvs. după Data intrării în vigoare constituie acceptarea de către dvs. a acestor termeni.

Data intrării în vigoare

Acești Termeni au fost revizuiți ultima dată pe data de 16 decembrie 2017, și reglementează accesul dvs. la acest site începând cu această dată și până la afișarea pe Site a unei revizuiri ulterioare.